اودکلن ۱۴ میل مندلیف در بسته بندی ۳ تایی عرضه می شود. این بدان معنی است که حتما می بایست تعداد محصولات انتخابی شما مضرب ۳ باشد. البته حق شما در انتخاب ۳ گزینه از ۴۲ محصول مندلیف محفوظ است