اودکلن 14 میل مندلیف در بسته بندی 3 تایی عرضه می شود. این بدان معنی است که حتما می بایست تعداد محصولات انتخابی شما مضرب 3 باشد. البته حق شما در انتخاب 3 گزینه از 42 محصول مندلیف محفوظ است