الشرکة مندلیف

لقد عملنا تحت اسم مندلیف منذ یدایة العام 2019 فی مجال انتاح کولوئیا و المنتجاب القائحةعلی الزیوت الأساسیة

عطر مندلیف

 – یجمع حوالی 50 %من المحصول زیت معطر

– انتاحیا من ازیوت الأساسیة الفرنسیة الأعلی المستوردة فی البلاد

– مع أقرب عطر الی کولونیا الاصلی

– مع تصمیم و انتاج النعبئة والغلیف فائقة الآتاقة

شرکتنا تفتخر یعروضها الحاصة

در ادامه وبسایت مندلیف به عنوان پایگاه رسمی شرکت در اینترنت، محل فروش محصولات و مرجع اطلاعات عطر و ادکلن در وب فارسی

 شروع به فعالیت نموده است.

ما با شعار MandAliouF, your perfumer  (مندلیف، عطرساز تو) بر آنیم تا هر آنچه شما از رایحه به دنبال آن هستید را برایتان بسازیم.