سرویس مندپِیکستر (پِیک تستر مندلیف)

مندپیکستر
اسم عجیبی دارد ولی بسیار کاربردی است.

شرکت مندلیف در نظر دارد پیک اختصاصی خود را به صورت تمام وقت برای ارائه تستر رایگان به مشتری در سطح شهر تهران، بکار گیرد.

به  هر حال شما به عنوان مشتری ممکن است برای خرید کالایی مثل ادکلن احتیاج داشته باشید تا قبل از خرید آنرا بو کرده و بعد از اطمینان از انتخاب خود، خرید را انجام دهید.
در این حالت مندپیکستر در خدمت شما خواهد بود.

این سرویس به زودی راه اندازی شده و از آن پس شما قادر خواهید بود روز و ساعت مورد نظر خود را انتخاب نموده و منتظر رسیدن پیکستر ما باشید.
آنگاه با خیال راحت چند مورد عطر خود را بو کرده و در صورت تمایل به راحتی یا از طریق سایت یا از طریق خود آقای پیکستر سفارش دهید.

سرویس مندپِیکستر