متفاوت شدن تفکر عرضه و فروش محصولات برندها پس از ویروس کرونا

در این چند ماه گذشته که کل دنیا درگیر پاندمی گسترده ویروس کرونا بوده است، نه‌تنها تصور و دید مشتریان نسبت به محصو...

ادامه مطلب