تاثیر ویروس کرونا و برنامه ریزی برندهای لوکس مُد برای دوران پساکرونا است

اکنون‌که دنیا درگیر بحران همه‌گیر تاثیر ویروس کرونا است، هیچ برند و شرکتی از این قضیه مصون نمانده و اثرات آن بر س...

ادامه مطلب