برنامه برند پوشاک «تامی هیلفایگر» برای مقابله با ویروس کرونا چیست؟

برندهای فعال درزمینهٔ پوشاک و مُد، اکنون‌که همه دنیا، درگیر پاندمی ویروس کرونا است، رسالت خود را در کارهای عام‌ال...

ادامه مطلب