ضرر 257 میلیون دلاری برند «امریکن ایگل» به واسطه قرنطینه کرونایی

درست مانند بسیاری از برندهای پوشاک و مُد که در جریان قرنطینه سراسری این چندماهه در کشورهای دنیا، مجبور به توقف تو...

ادامه مطلب