«اکسترا دلیشز»؛ نام جدیدترین رایحه 2020 از برند «دونا کارن»

امسال باوجوداینکه شیوع ویروس کرونا اجازه برگزاری بسیاری از نمایشگاه‌ها و رویدادهای مُد و مربوط به رایحه‌ها خوشبو ...

ادامه مطلب