دستگاه هوشمند برند هاتر ،می تواند کفش های سفارشی سازی شده بسازد!

فناوری‌هایی که توسط شرکت‌های مختلف و برای مقاصد متفاوت ساخته می‌شوند، هریک داستان جذاب خود و زیبایی‌های خود رادار...

ادامه مطلب