هفته مد و پوشاک شانگهای ۲۰۲۰ ، به دلیل ویروس کرونا لغو شد!

ویروس کرونا توانسته تاکنون تأثیرات غیرقابل‌انکار خود را بر روی اقتصاد جهانی و به‌خصوص مشغول کردن اقتصاد و نیروی ع...

ادامه مطلب