پاچولی آردنت ؛ گورلین فرانسه ، رایحه جدیدی را به کالکشن محبوب خود اضافه کرد

کالکشنی که بتواند نت‌های متفاوت شرقی (Oriental) را به زیبایی هرچه‌تمام‌تر ارائه دهد، یک مجموعه عطر متفاوت و بسیار...

ادامه مطلب