ده درصد افزایش فروش برند پرادا در بازار چین در بحبوحه ویروس کرونا

در بحبوحه بحران ویروس Covid-19 که تقریباً همه کشورهای دنیا را درگیر خودکرده است، می‌توان گفت که اکثر برندهای حوزه...

ادامه مطلب