تیم ما

تیم مجرب و حرفه‌ای مندلیف در خدمت شماست.

احمد خانقاه

مدیر عامل

محمد عرفان رنجبران

وب سایت

بهارک آل مومن

دیجیتال مارکتینگ

امیر حائری ادیب

خط تولید

احمد نداف

سفیر مندلیف

مهدی خانقاه

حسابداری

زینب حسین زاده

سوشال مدیا